Michael Bojesen slutar på Malmö Opera 2022

lucio silla

Michael Bojesen slutar på Malmö Opera 2022

Styrelsen har beslutat lösa honom från sitt kontrakt med Malmö Opera med omedelbar verkan. Han har under sin tid som chef varit en stark positiv kraft i huset, men det senaste årets negativa uppmärksamhet kring hans person har haft stor påverkan på verksamheten och medarbetarna.

Styrelsen konstaterar att förtroendet för Bojesen är förbrukat och anser att en ny ledare för Malmö Opera behövs. Styrelsen är enig i sitt beslut men beklagar samtidigt djupt att detta beslut varit nödvändigt”, säger Per-Martin Svensson, ordförande i Malmö Operas styrelse.

Under tiden en ny rekrytering genomförs kommer publikutvecklingschefen Carina Ostrander att leda operan vidare i enlighet med styrelsens intentioner.

LÄS MER

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner