Rusalka 1900 synopsis

Rusalka på Den Kongelige Opera 2008 Fotograf: Thomas Petri

Rusalka. Dvořák,  blev fascinerad av dess lyriska och impressionistiska innehåll och tonsatte operan mellan april och november 1900. Han tog tillvara erfarenheterna från sina talrika verk och begagnade sig av alla de stilmedel som han ansåg var lämpliga för att karakterisera de båda obesjälade, men inkännande naturväsendena och de besjälade, men emotionellt labila människorna. Dvořák använde sig i operan av hela sin epoks samlade uttrycksrepertoar utan att lämna minsta känsla musikaliskt obeaktad.

Rusalka 1900 synopsis


DEN KONGELIGE OPERA
1.AKT
Rusalka, är en vattennymf, ser prinsen, men han kan inte se henne.

Tre andra vattennymfer, hennes systrar, retar Sjötrollet.

Rusalka avslöjar för Sjötrollet, att hon önskar bli en människa – människor har eviga själar och är fulla av kärlek. Dessvärre råder Sjötrollet henne till att besöka Jezibaba – häxan.

Rusalka frågar månen, om han har sett prinsen.

Rusalka kallar på Jezibaba, och häxan är redo att förvandla Rusalka till en människa. Dock med vissa villkor: Hon kan inte prata med människor, och en förbannelse kommer att förfölja Rusalka i all evighet, ifall prinsen sviker deras kärlek.

När prinsen återvänder till sjön, möter han nu den mänskliga Rusalka.
2.AKT
Kökspojken beklagar sig till skogsfogden över prinsens beundran av Rusalka.

Skogsfogden fruktar, att han tänker gifta sig med henne. Kökspojken är däremot överbevisad om att bröllopet kan förhindras. Det finns allaredan en främmande prinsessa, som vid sitt besök har attraherat prinsen.

Prinsen anländer med Rusalka. Han är missnöjd över att hon inte besvarar hans varma känslor.

Prinsessan beslutar sig för att krossa prinsens förhållande med Rusalka.

Gästerna anländer och dansen börjar.

Sjötrollet är olycklig på Rusalkas vägnar och över att hon har valt att leva bland människor.

Gästerna sjunger en bröllopssång för Rusalka, som anser att de är förskräckliga. Hon uppsöker Sjötrollet och berättar för honom, att prinsen älskar en annan kvinna.

När Rusalka återvänder till prinsen, hittar hon honom tillsammans med prinsessan. Gästerna och prinsen kastar ut Rusalka.
3.AKT
Rusalka är nu dömd till att vistas bland de levande döda – kvinnor som lockar män ner i vattnet och döden.

Jezibaba berättar för Rusalka, att hon kan bli vattennymf igen, ifall hon dödar prinsen med en kniv. Rusalka kastar kniven i vattnet.

Rusalkas systrar utestänger henne från deras sällskap – hon kan endast leva bland de levande döda.

Kökspojken och skogsfogden uppsöker skräckslagna häxan, som de bönfaller att rädda prinsens djupa förtvivlan. Sjötrollet fördömer dem.

Tre av Rusalkas systrar erbjuder Jezibaba sitt hår som lösensumma för Rusalka. Häxan kastar deras hår i vattnet.

Prinsen hittar Rusalka. Hon berättar för honom, att hon nu är levande död och att hennes kyss vill döda honom. Prinsen insisterar på kyssen. Hon åtlyder, och han dör.

Rusalka lämnar den döde prinsen och blir för evigt levande död.

Richard Jones:  översatt av Mogens H Andersson

Rusalka på Den Kongelige Opera synopsis 2008
GÖTEBORGSOPERAN
AKT 1
Rusalka lever tillsammans med sin far Vattenanden, sina tre systrar samt modersgestalten Häxan (Jezibaba). Hon har vid flera tillfällen sett Prinsen bada vid strandkanten och förälskat sig i honom. Efter att Vattenanden berättat för henne att människorna har en odödlig själ, längtar hon efter att bli människa och vill lämna sin tillvaro. Vattenanden varnar henne lämna sin tillvaro.

Vattenanden varnar henne att söka upp Häxan. Denna lovar att hjälpa Rusalka, men förklarar att hon måste ta hennes röst som pant – hon kommer att bli stum bland människorna. Och om hon blir sviken i kärlek, kommer hon att dömas till ett livslångt lidande. Rusalka går med på alla villkor, och efter en stund anländer Prinsen under en jakt. lockad av hennes uppenbarelse. Fascinerad för han henne till sitt slott.
AKT 2
En vecka har gått och det rustas till bröllop för Rusalka och Prinsen. Han klagar dock över hennes stumhet och – som han uppfattar det känslokyla. En främmande furstinna anländer och uppträder sexuellt utmanande gentemot Prinsen och nedlåtande mot Rusalka. Prinsen uppvaktar Furstinnan och de båda lämnar Rusalka ensam.

Förtvivlad tröstas hon av Vattenanden, som anlänt. Prinsen och Furstinnan kommer tillbaka och då Prinsen skjuter Rusalka ifrån sig, träder Vattenmanden emellan. Han varnar Prinsen för att han aldrig kommer att bli fri från Rusalka. Skrämd ber Prinsen Furstinnan att rädda honom, men hon överger honom, hånskrattande.
AKT 3
Rusalka är tillbaka i sin forna tillvaro, men står nu utanför båda världarna. Hon inser att hon aldrig mer kommer att få vara tillsammans med sina systrar. Hon söker åter hjälp hos Häxan,men denna säger att det enda som kan rädda henne tillbaka är att döda Prinsen. Förfärad vägrar Rusalka att göra detta. Till sist kommer Prinsen tillbaka till samma ställe som de möttes första gången.

Han längtar efter Rusalka och inser att hans tillvaro har förlorat sin mening utan henne. Förtvivlad ber han om förlåtelse för sitt svek. Hon varnar honom att hennes kyss skulle innebära döden för honom, men han säger sig vilja dö – på så sätt får han befrielse. Till sist kysser hon honom och han dör.

Rusalka på GöteborgsOperan - synopsis

Rusalka på GöteborgsOperan – synopsis


UPPHOVSPERSONER
Musik: Antonin Dvorák Text: Jaroslav Kvapil, efter Friedrich de la Motte Foqués berättelse Undine and H C Andersen´s Lilla Sjöjungfrun

Libretto

Läs mer