Enrico di Borgogna 1818 synopsis

Enrico di Borgogna 1818 synopsis
85 / 100

Enrico di Borgogna (Henrik av Burgund) är en opera eroica eller “heroisk” opera i två akter med musik av Gaetano Donizetti. Bartolomeo Merelli (som senare, som intendent för La Scala, skulle komma att beställa Verdis första opera) skrev det italienska librettot som byggde på Der Graf von Burgund av August von Kotzebue. Enrico di Borgogna var Donizettis tredje opera men den första att framföras. Den hade premiär den 14 november 1818 på Teatro San Luca i Venedig. Trots problem vid premiären noterade kritikern i Nuovo osservatore veneziano att “man kunde inte annat än ge ett erkännande för veritabelt hantverk och uttrycksfull kvalitet i hans stil. Publiken ville salutera Signor Donizetti för detta på scenen i slutet av operan”.

Enrico di Borgogna 1818 synopsis

BAKGRUND
Kung Alberto av Borgogna och hans familj mördas kallblodigt på uppdrag av den svartsjuke brodern Ulrico som sedan själv tar över tronen. Albertos yngste son, Enrico, räddas i hemlighet av kungens riddare, kavaljer di Bonsteten. Han flyr tillsammans med sin hustru och Enrico till ett avlägset hörn av riket. Kort därefter dör hustrun och riddaren antar identiteten som den lärde eremiten Pietro som till synes lever ett enkelt liv nära naturen tillsammans med sin son. Även Enrico tror att Pietro är hans far. Enrico växer upp och arbetar som herde i den natursköna trakten. Under uppväxten ger Pietro Enrico en gedigen utbildning.

Enrico och den lokale hertigens dotter, Elisa, har förälskat sig i varandra men Elisas far skickar henne till hovet för att undvika förbindelsen med den unge herden. Vid hovet har Ulricos son Guido just fått makten och även han förälskar sig i Elisa. Elisa har vid sin faders dödsbädd svurit att gifta sig med Guido. En motståndsrörelse har sedan mordet av kungafamiljen verkat för att en dag få tillbaka den rättmätige arvingen på trotillbaka den rättmätige arvingen på tro¬ ver. Pietros äldste vän Brunone, som har en hög position i Guidos administration. leder motståndsrörelsen.
AKT 1, MORGON – VID FOTEN AV ALPERNA
Herdarna och deras ledare Nicola samlas och sjunger om den gryende dagen. Pietro övermannas av sorg efter hustrun. Herdarna försöker trösta honom. Nicola är övertygad om att det finns andra orsaker till Pietros tungsinthet än hustruns bortgång men Pietro avvisar honom och lägger sig för att sova.

Enrico dyker upp för att tala med sin far Pietro. Enrico är olycklig. Han saknar Elisa och ber vinden föra bud till henne om hans längtan. När fadern vaknar finner han en frustrerad Enrico. Sonen vill ägna sig åt större utmaningar än det enkla herdelivet. Pietro manar honom till tålamod.

En främling anländer och kallar Pietro vid hans rätta, forna riddarnamn. Pietro känner igen sin gamle vän Brunone som berättar att kungamördaren Ulrico är död och att det har blivit dags att skrida till verket. Pietro och Brunone berättar sanningen för Enrico som, när han får veta omständigheterna kring sin rätte fars död, vill hämnas. Pietro ger Enrico den gamle kungens värja.


DAG – VID HOVET I ARLES
Narren Gilberto klargör att sanningssägande och verkliga meriter är överskattade. Guido ber Gilberto att berätta vad folket tycker om honom. Gilberto smickrar men Guido är inte nöjd förrän han får veta att somliga klagar.

Elisa träder in i sällskap av Guidos livvakter som uppmanar henne att glädjas åt äktenskapslyckan. Men Elisa är olycklig. Hoppet att återse Enrico blir allt svagare. Då hon lämnas ensam med sin hovdam Geltrude anförtror hon sig till henne. Guido tvingar Elisa att byta sin sorgedräkt mot bröllopskläder och vädjar till henne att ge efter för hans stora kärlek. Hon svarar att han kan tvinga henne till giftermål men hennes hjärta kommer aldrig att ge efter.
KVÄLL – PÅ TORGET
Bröllopsföljet samlas på torget. Enrico och Pietro dyker upp ovetandes om bröllopet. Elisa svimmar. Pietro och Brunone försöker hejda den ursinnigt svartsjuke Enrico från att avslöja sig. Ett kraftigt oväder drar in och Guido tvingas skjuta upp bröllopet.
AKT 2
NATT – PÅ SLOTTET
Brunone och Pietro berättar för motståndsmännen om Enricos återkomst. Enrico själv finns inte på plats, han har smitit in i slottet för att en sista gång se den otrogna Elisa och sedan dö. Enrico möter narren Gilberto som i sista stund gömmer honom undan Guido. Gilberto lovar att visa Enrico till Elisas rum.

Elisa kommer in. Guido hotar henne med döden om hon inte håller sitt löfte om giftermål. Men hotet är verkningslöst då hon hellre vill dö än att leva tillsammans med Guido. Guido ger Gilberto order om att ställa i ordning för bröllopet och lämnar rummet. Gilberto visar Enrico till Elisas rum under förmaningar om att kvinnor är till för att skapa oreda.

Enrico och Elisa möts. Först avvisar han hennes försäkran om att hon tvingats till äktenskap med Guido. När han får veta om hennes löfte till sin far förstår han allt och de två återförenas. Guido rusar in i rummet. Samtidigt kommer också Brunone, Pietro och Nicola som tagit sig in på slottet. Sanningen om Enricos börd avslöjas för Guido och Elisa. Guido beordrar de förvirrade vakterna att arrestera inkräktarna men vakterna lägger ner vapnen och motståndsmännen vinner.
GRYNING _ PÅ SLOTTET
Guido är skräckslagen. Folket stormar in och vill att Enrico ska hämnas på Guido men Enrico möter i stället sitt folk med ett budskap om fred.

IN ENGLISH

The king has been deceived and murdered by his own brother. The king’s bodyguards, Pietro and Brunone, manage to escape with Enrico, the first-born son of the king and the rightful heir to the throne. During Pietro’s escape, his wife is killed before they can get to safety. Brunone stays in the castle, becoming the new king’s bodyguard.

Time: The Middle Ages
Place: Burgundy

ACT 1
Nicola, the young shepherd, and his friends find the old man Pietro weeping before by his wife’s grave, as he has done many times. They try to cheer him up, and, after that, carry on with their work, leaving Pietro alone.

Enrico, now a young man, is on his way home from fishing; he is tired of the simple life up in the mountains and is longing for something more exciting. He is also thinking about the girl of his dreams, Elisa, whom he has seen several times in the mountains.

Brunone arrives at Pietro’s cabin and tells him that the king is dead and that his weak son Guido has taken his place. He explains that this is the time to strike if they want to see Enrico installed on the throne. When Enrico arrives and learns the truth, they give him his father’s sword and he decides to accept his fate.

In the castle the new king Guido and his jester Gilberto are planning Guido’s marriage with Elisa, but she has just lost her father and is still mourning; she refuses to marry Guido, but he forces her to accept his proposal, and the wedding plans begin.
SCENE: DAY – AT THE COURT IN ARLES
The jester Gilberto speaking to Guido says that truth and merit are overrated. Guido asks the jester to tell him what the people think of him becoming their king. Gilberto flatters him, but Guido is not satisfied until he learns that some of the people are complaining.

Elisa enters in the company of Guido’s bodyguards who invites her to rejoice in the happiness of marriage. Elisha is unhappy. She hope to see Enrico again. When she is left alone with her lady in waiting, Geltrude, she confesses to her of her love. Guido forces Elizabeth to change her mourning clothes into the wedding attire and appeals to her to give in to his great love for her. She replies that he can force her into marriage but her heart will never change.
SCENE: EVENING – IN THE SQUARE
The wedding procession has gathered in the square. Enrico and Pietro arrive and are unaware of the wedding. Elisa faints. Pietro and Brunone furiously try to stop Enrico’s jealousy from revealing himself as her true love. A heavy storm occurs, and Guido is forced to postpone the wedding.
ACT 2
SCENE: NIGHT AT THE CASTLE
Brunone and Pietro reveal to the insurgents that Enrico has returned. Enrico has slipped into the castle to see Elisa for the last time. Enrico meets jester Gilberto who at the last moment hides him from Guido. Gilberto promises to show Enrico to Elisa’s room.

Elisa enters. Guido is threatening her with death if she did not keep her promise of marriage. The threat is ineffective because she would rather die than marry Guido. Guido gives the order for the wedding and leaves the room. Gilberto shows Enrico to Elisa’s room with the warning that women are in the world to create disorder.

Enrico and Elisa meet. At first, he rejects her declaration that she was forced into marriage with Guido. When he learns about her promise to her father, he understands everything and the two reunite. Guido rushes into the room. At the same time Brunone, Pietro and Nicola entered the castle. The truth about Enrico’s birth is revealed to Guido and Elisa. Guido orders the confused guards to arrest the four but the guards put down their weapons and Enrico wins.
SCENE: DAYBREAK – AT THE CASTLE
Guido is terrified. People storms in and want to take revenge on Guido, but Enrico admonishes his people with a message of peace.
UPPHOVSPERSONER
Musik: Gaetano Donizetti. Libretto: Bartolomeo Merelli. Edition: Anders Wiklund
PREMIÄR
Premiär på Teatro San Luca i Venedig 14 november 1818. Sett föreställningen: 20.07. 2012 på Bröllopssalen på Vadstena Slott
OPERAROLL RÖSTTYYP OCH SÅNGARE

Roll Rösttyp Sångare
Enrico mezzosopran Kinga Dobay
Pietro tenor Markus Pettersson
Elisa sopran Rebecka Rasmussen
Guido tenor Thomas Volle
Brunone basbaryton Ludvig Lindström
Gilberto baryton Christian Oldenburg
Nicola tenor Peter Nyqvist
Geltrude sopran Christina Nilsson

Mer att läsa