Leos Janácek tjeckisk kompositör 1854-1928

Leos Janacek "File:9.8.17 1 Hukvaldy and Leos Janacek 001 (36099741010).jpg" by Donald Judge from England is licensed under CC BY 2.0.
84 / 100

Leos Janácek tillhörde en släkt av musiker och lärare och gick i deras fotspår. Han blev dirigent för Filharmoniska sällskapet i Brno där han också senare grundade en orgelskola, och när den provisoriska tjeckiska teatern öppnades i Brno 1884 startade han tidskriften Hudebni listy där han recenserade föreställningarna.

Leos Janácek tjeckisk kompositör 1854-1928

Tre år därefter började han arbeta på sin första opera, Sarka, efter en tjeckisk folksaga, och alltsedan dess sysslade han med olika operaprojekt till sin död. 1888 var han med på en resa i Mähren där man samlade in folkvisor, och det fick betydelse för hans operaarbete. Janácek använder i alla sina operor en melodik som noga följer den tjeckiska språkmelodin, vilket har gjort det svårt att översätta texterna till andra språk.

En del av det insamllade stoffet utnyttjade han i enaktaren Pocatek romanú (1894) efter en berättelse av Gabriela Preissová. Men han kom snart underfund med att samma författarinnas pjäs Jefi pastorky´na ( Hennes fosterdotter) lämpade sig bättre för operabruk och inledde arbetet, som skulle pågå till 1903. I Jenufa, som operan också kom att kallas, inlemmade han den mähriska folkmusik som han hade lärt känna och som passade i operans miljö, vilket bidrog till att göra den till en stor framgång vid urpremiären i Brno 1904.

Redan dessförinnan hade Janácek tagit itu med nästa opera, Osud (Ödet), på ett samtida motiv. Operan antogs för uppförande på en scen i Prag men sköts på framtiden och uppfördes aldrig under Janáceks livstid. Han fortsatte emellertid oförtrutet med nya verk. Han övervägde flera ämnen men bestämde sig till sist för Svatopluk Cechs satiriska sagoliknande novell om herr Brouceks utflykter till månen och till 1400-talet.

Libretton

Leos Janácek skrev själv libretton och arbetade på partituret i mer än tio år, och det ledde till att han utvidgade operan med ännu en del där han går tillbaka till Tjeckoslovakiens ärorika förflutna som en hyllning till den nya tjeckoslovakiska staten, grundad 1918. Tack vare framgången med Jenufa på Nationalteatern i Prag antogs Herr Brouceks utflykter för uppförande där men fick ett ljumt mottagande. Det hade alltså gått 16 år mellan premiärerna på hans båda första operor av betydelse, men de tre följande skrevs på några få år: Katja Kabanová (1921), Den listiga lilla räven (1924) och Makropulos-affären (Testamentet) (1926)

Personligt liv

Leos Janáceks liv hade undergått stora förändringar. Han hade blivit god vän med den unga Kamila Stöslová, som inspirerade honom starkt, och 1919 utsågs han till professor i komposition vid konservatoriet i Prag. Trots att Janácek alltså bodde i Prag under dessa år var det på teatern i Brno som hans nya operor uppfördes, och staden kvitterade med att göra honom till hedersdoktor vid universitetet som 70-års present.

Charles Mackerras

1927 började Leos Janácek arbeta på en opera på Dostojevskijs novell Döda huset men hann inte fullborda den. Partituret var dock så långt kommet att operan kunde uppföras två år efter hans död i en bearbetning av hans elever Chlubna och Bakalaj. Det intima sambandet mellan tjeckiskan och melodistämmorna i Janáceks operor har visserligen försvårat översättningar, men han är ändå den ende tjeckiske kompositör vars operor uppförs internationellt inte minst tack vare den australienske dirigenten Sir Charles Mackerras arbete.

Hans operor ett urval

Verk Svensk titel Premiär
Její pastorkyna  Jenufa  1904
Vylety páne Brouckovy Herr Brouceks utflykter 1920
Katja Kabanova  Katja Kabanova 1921
Prihordy lisky Bystrousky Den listiga lilla räven 1924
Makropulos Makropulos-affären (Testamentet) 1926
Z mrtvého domu Döda huset 1930

läs mer