Äkta altsångare i hela världen 1900 – lista

countertenorer

Äkta altsångare i alfabetisk ordning där du kan hitta alla som du kan läsa mer om på min hemsida. Alt, av latinets altus, alta vox, d.v.s. hög röst. På medeltiden var contratenor altus en högre stämma än motstämman tenor. I modernt språkbruk är alten den den djupaste kvinno- eller gossrösten med ett ungefärligt omfång i operasammanhang från d till b².Om du hittar några fel är du välkommen att kontakta mig via e-post [email protected] This is a list of altos – contraltos you can find on my web-site…

Äkta altsångare i hela världen 1900 – lista

Läs mer

Altsångare utan inlägg

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner