Tenorer från hela världen 1880-

countertenorer

Tenorer från hela världen. Detta är en lista i alfabetisk ordning där du kan hitta alla tenorer som du kan läsa mer om på min hemsida. Om du hittar några fel är du välkommen att kontakta mig via e-post [email protected]. Tyvärr saknas det 278 på listan på grund av ett dåligt utfört arbete av den specialisten som jag anlitade när bloggen återuppstod efter min sjukdom.Redaktören arbetar på att ordna upp listan själv på grund av att specialisten har upphört med sitt företag och inte anser sig ha skyldighet att ordna upp det som blev fel vid flytten. This is a list of tenors you can find on my web-site…

Tenorer från hela världen 1880-

Röstläge (stämma) är ett frekvensomfång (register) som används vid sång. Beroende på individuella förutsättningar, skolning och träning kan en sångare sägas ha ett eller flera röstlägen. Röstläget likväl som klangfärgen kan förändras beroende på sångarens utveckling och ålder.

Den traditionella indelningen i röstläge är från hög till låg: sopran, alt, tenor, baryton och bas. Ibland, framför allt i operamusik, talar man också om mellanlägen: mezzosopran (mellan alt och sopran), tenorbaryton och basbaryton.

Läs och lär mer om rösttyper – voicetypes här

Läs mer

Tenorer där länk saknas

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner