Behöver Stockholm ett nytt operahus?

Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons samt Masthamnsoperan

Behöver Stockholm ett nytt operahus?

Behöver Stockholm ett nytt operahus? Tankesmedjan Timbro och Tidskriften Opera anordnar ett gemensamt seminarium i frågan

I dag blir det alltså debatt kring frågan om Stockholm behöver ett nytt operahus.Tyvärr har jag ingen möjlighet att delta, så jag skriver ner några av de frågorna som jag ställt om jag hade varit där.

Frågorna, som ställs på arrangörens hemsida verkar vara formulerade utifrån det önskade svaret dvs att Stockholm inte behöver något nytt operahus.

Det synes mig märkligt att arrangörerna av debatten tycks ha uppfattningen att det bara är välbärgade människor som går på opera.

Vidare framhålls det att frågan debatterade livligt för några år sedan, men då måste man nog inte ha höga krav på livlighet. Sant är ju dock att frågan om ett nytt operahus i Stockholm inte diskuteras.

Orsaken till detta förhållande är förmodligen att söka i det förhållande att landets kulturminister verkar vara helt ointresserad av att medverka till att hitta en lösning på frågan.

Det är dock alldeles utmärkt att den tidigare operachefen på Det Kongelige Teater medverkar med sina erfarenheter från Danmark.

Själv har jag ägnat en hel del tid åt att fundera på vad som är bäst och enligt min uppfattning är det alldeles nödvändigt att Stockholm får ett operahus som klarar sin viktiga kulturgärning.Utöver att ha skrivit några inlägg bl a på Kulturmagazinet Kulturbloggen och Teatermagasinet, startade jag för ett par år sedan även en grupp på Facebook. Medlemsantalet håller sig konstant vid c:a 130 stycken.

Att Sverige behöver ett nytt modernt operahus som kan vara ett nav i den svenska och europeiska operavärlden är så självklart att det nästan är svårt att formulera argumenten för detta, men ett gott skäl kan vara att möjligheterna att byta produktioner mellan de närmast liggande operahusen anser jag är ett bra argument. I dag är det svårt för att inte konstatera nästan omöjligt, främst på grund av de nya och moderna operahusen använder sig av ny teknik, som Kungliga Operan saknar.

Att producera opera är dyrt, därför är ett nytt operahus i Stockholm, en viktig del i att använda alla resurser, eftersom det är en möjlighet att åtminstone få mer opera för pengarna.

Ett annat mycket viktigt skäl till att bygga ett nytt operahus ligger i att det är ett bra sätt att få en bra arbetsmiljö.Jag är däremot ingen anhängare av tillfälliga lösningar utan anser att arbetsmiljön är så viktigt att de medel som behövs får sättas till, men att rusta upp huset för åtskilliga miljoner kronor nu och sedan satsa på att bygga ett nytt verkar inte vara den bästa lösningen.

Att just arbetsmiljön lämnar mycket i övrigt att önska har ju varit känt sedan Hedenhös, men ändå verkar staten inte vara villig att ta ett samlat grepp, som man ju faktiskt kräver av alla andra företag.

Som besökare på Kungliga Operan har jag personligen inga större problem, men jag oroar mig när jag kan läsa om den dålig arbetsmiljö med risk för olycksfallsskador och att staten tycks ha frånsagt sitt ansvar för arbetsmiljölagens regler kan tillämpas i huset. Borde man inte kunna kräva att staten föregår med gott exempel genom att följa arbetsmiljölagen?

Däremot vill jag inte i dagsläget binda mig för något alternativ eller läge, men jag anser att det är viktigt att ordentligt undersöka möjligheterna att bygga ut och om det nuvarande operahuset.

Huvudanledningen till mitt ställningstagande på denna punkt är helt att innan en dylik utredning är gjord och antingen avvisad eller antagen så riskerar vi att få ett annat stort problem på köpet nämligen: vad gör vi med det nuvarande operahuset om det beslutas att det skall byggas ett nytt operahus?.

I den ytterst viktiga och tydligen helt avgörande finansieringsfrågan är mitt utgångsläge att det är staten dvs alla skattebetalare som gemensamt får stå för kostnaderna, men om någon miljardär skulle ställa upp och betala kostnaden för ett nytt operahus så skulle jag inte motsätta mig detta.

Det viktigaste är att Stockholm får ett nytt operahus och att det byggs för framtiden dvs med plats för dagens och morgondagens behov.

Om det mot förmodan skulle förhålla sig på det viset att det träder fram en privat finansiär så faller givetvis önskan om att bygga om det nuvarande operahuset. Av lätt förklarliga skäl. Det finns nog inte på kartan, en finansiär eller grupp av finansiärer, som skulle vara intresserad av att finansiera ombyggnaden av nuvarande operahus, men frågan är givetvis fri att ställa.

Som jag konstaterade tidigare så får vi ett problem med vad och hur vi skall använda nuvarande operahus, och det är ett problem som inte kan eller skall underskattas.

Det är också viktigt att den andel av kostnaderna, som faller på Stockholm inte får till konsekvens att stödet till de fria grupperna och andra aktiviteter skärs ned eller begränsas.

Du kan läsa mer om deltagare och andra uppgifter på Timbro´s hemsida

Tidigare inlägg

Annars anser jag att det vore bättre om man satte in en annons i de större tidningarna där man letar efter en miljardär i lagom ålder som kan donera en miljard – eget inlägg på Teatermagasinet

Använd gamla operahuset till rockkonserter – eget inlägg på Teatermagasinet

DN vill också ha ett nytt operahus i Stockholm – inlägg på Teatermagasinet

Att det byggs ett nytt operahus är hela Sveriges angelägenhet – eget inlägg på Teatermagasinet

Debatten om operahuset i Stockholm fortsätter – eget inlägg på Teatermagasinet

Några kommentarer till olika debattinlägg i operahusfrågan – eget inlägg på Teatermagasinet

Folkpartiet och husorganet DN driver kampanjen för nytt operahus – eget inlägg på Teatermagasinet

Vem skall betala för verksamheten i landets operahus och byggande av ett nytt operahus i Stockholm? – eget inlägg på Teatermagasinet

Det som behövs nu är i första hand ett inriktningsbeslut på att det byggs ett nytt operahus nu – eget inlägg på Teatermagasinet

Kulturen borde få minst lika stora resurser som sporten och idrottsanläggningar – inlägg på Teatermagasinet

Debatten om ett nytt operahus eller scenkonsthus förs utifrån en felaktig vinkel – eget inlägg på Teatermagasinet

Socialdemokraterna vill ha ett nytt operahus i Stockholm – inlägg på Teatermagasinet

Oslos nya operahus – en förebild för Stockholms nya operahus? – eget inlägg på Kulturmagazinet Kulturbloggen

Operainiatiativet i Stockholm en viktig kulturfråga – inlägg på Kulturmagazinet Kulturbloggen

Dags för ett nytt scenkonsthus – operahus i Kungliga Huvudstaden – eget inlägg på Kulturmagazinet Kulturbloggen

Folkpartiet vill bjuda in näringslivet för att finansiera ett nytt operahus i Stockholm inlägg på Kulturmagazinet Kulturbloggen

Om det nya scenkonsthuset i Stockholm – eget inlägg på Kulturmagazinet Kulturbloggen

DN kampanjar för nytt operahus – intressant spegling av svenska medier – inlägg på Kulturmagazinet Kulturbloggen

Krisen på Det Kongelige Teater i Köpenhamn – det kan gå lika illa i Stockholm -ett av mina tidigare inlägg

Om ett nytt operahus byggs måste vi ta hand om det gamla också – eget inlägg på Kulturmagazinet Kulturbloggen

Varför måste ett nytt operahus utesluta satsning på förortsteatern? – inlägg på Kulturmagazinet Kulturbloggen

Socialdemokraterna i Stockholm stödjer förslaget om ett nytt operahus vid Masthamnen – inlägg i Kulturmagazinet Kulturbloggen

Kamprad borde bygga ny opera i Stockholm, inlägg i Kulturmagazinet Kulturbloggen

Related posts