Behöver Stockholm ett nytt operahus?

nytt operahus Behöver Stockholm ett nytt operahus?Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons samt Masthamnsoperan

Behöver Stokholm ett nytt operahus? I dag blir det alltså debatt kring frågan om Stockholm behöver ett nytt operahus. Tyvärr har jag ingen möjlighet att delta, så jag skriver ner några av de frågorna som jag ställt om jag hade varit där

Behöver Stockholm ett nytt operahus?

Behöver Stockholm ett nytt operahus? Tankesmedjan Timbro och Tidskriften Opera anordnar ett gemensamt seminarium i frågan

I dag 20.8.2012 blir det alltså debatt kring frågan om Stockholm behöver ett nytt operahus. Tyvärr har jag ingen möjlighet att delta, så jag skriver ner några av de frågorna som jag ställt om jag hade varit där.

Frågorna, som ställs på arrangörens hemsida verkar vara formulerade utifrån det önskade svaret dvs att Stockholm inte behöver något nytt operahus.

Det synes mig märkligt att arrangörerna av debatten tycks ha uppfattningen att det bara är välbärgade människor som går på opera.

Vidare framhålls det att frågan debatterade livligt för några år sedan, men då måste man nog inte ha höga krav på livlighet. Sant är ju dock att frågan om ett nytt operahus i Stockholm inte diskuteras.

Orsaken till detta förhållande är förmodligen att söka i det förhållande att landets kulturminister verkar vara helt ointresserad av att medverka till att hitta en lösning på frågan.

Det är dock alldeles utmärkt att den tidigare operachefen på Det Kongelige Teater medverkar med sina erfarenheter från Danmark.

Själv har jag ägnat en hel del tid åt att fundera på vad som är bäst och enligt min uppfattning är det alldeles nödvändigt att Stockholm får ett operahus som klarar sin viktiga kulturgärning.

Utöver att ha skrivit några inlägg bl a på Kulturmagazinet Kulturbloggen och Teatermagasinet, startade jag för ett par år sedan även en grupp på Facebook.  I april 2020 har gruppen mer än 850 medlemmar…

Att Sverige behöver ett nytt modernt operahus som kan vara ett nav i den svenska och europeiska operavärlden är så självklart att det nästan är svårt att formulera argumenten för detta.

Ett bra  argument kan vara att möjligheterna att byta produktioner mellan de närmast liggande operahusen.

I dag är det svårt för att inte konstatera nästan omöjligt, främst på grund av de nya och moderna operahusen använder sig av ny teknik, som Kungliga Operan saknar.

Att producera opera är dyrt, därför är ett nytt operahus i Stockholm, en viktig del i att använda alla resurser, eftersom det är en möjlighet att åtminstone få mer opera för pengarna.

Ett annat mycket viktigt skäl till att bygga ett nytt operahus ligger i att det är ett bra sätt att få en bra arbetsmiljö.

Jag är däremot ingen anhängare av tillfälliga lösningar utan anser att arbetsmiljön är så viktigt att de medel som behövs får sättas till.

Men att rusta upp huset för åtskilliga miljoner kronor nu och sedan satsa på att bygga ett nytt verkar inte vara den bästa lösningen.

Att just arbetsmiljön lämnar mycket i övrigt att önska har ju varit känt sedan Hedenhös, men ändå verkar staten inte vara villig att ta ett samlat grepp, som man ju faktiskt kräver av alla andra företag.

Som besökare på Kungliga Operan har jag personligen inga större problem, men jag oroar mig när jag kan läsa om den dålig arbetsmiljö med risk för olycksfallsskador och att staten tycks ha frånsagt sitt ansvar för arbetsmiljölagens regler kan tillämpas i huset.

Borde man inte kunna kräva att staten föregår med gott exempel genom att följa arbetsmiljölagen?

Däremot vill jag inte i dagsläget binda mig för något alternativ eller läge, men jag anser att det är viktigt att ordentligt undersöka möjligheterna att bygga ut och om det nuvarande operahuset.

Huvudanledningen till mitt ställningstagande här är  att innan en dylik utredning är gjord och antingen avvisad eller antagen så riskerar vi att få ett annat stort problem på köpet nämligen: vad gör vi med det nuvarande operahuset om det beslutas att det skall byggas ett nytt operahus?.

I den ytterst viktiga och tydligen helt avgörande finansieringsfrågan är mitt utgångsläge att det är staten dvs alla skattebetalare som gemensamt får stå för kostnaderna, men om någon miljardär skulle ställa upp och betala kostnaden för ett nytt operahus så skulle jag inte motsätta mig detta.

Det viktigaste är att Stockholm får ett nytt operahus och att det byggs för framtiden dvs med plats för dagens och morgondagens behov.

Om det mot förmodan skulle förhålla sig på det viset att det träder fram en privat finansiär så faller givetvis önskan om att bygga om det nuvarande operahuset. Av lätt förklarliga skäl.

Det finns nog inte på kartan, en finansiär eller grupp av finansiärer, som skulle vara intresserad av att finansiera ombyggnaden av nuvarande operahus, men frågan är givetvis fri att ställa.

Som jag konstaterade tidigare så får vi ett problem med vad och hur vi skall använda nuvarande operahus, och det är ett problem som inte kan eller skall underskattas.

Det är också viktigt att den andel av kostnaderna, som faller på Stockholm inte får till konsekvens att stödet till de fria grupperna och andra aktiviteter skärs ned eller begränsas.

Läs mer

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner