Anders Walls Confidencen – stipendiater 1981-

Anders Walls Confidencen - stipendiater 1981-

Sedan många år stödjer stiftelsen verksamheten vid Ulriksdals Slottsteater, Confidencen Rediviva, som återuppstått under ledning av Kjerstin Dellert. En stipendiekommitté inom Confidencen bestående av bl.a. Prinsessan Christina Fru Magnuson, Kjerstin Dellert och Charlotte Wall framlägger förslag avseende stipendiater som sedan framträder på teatern.

Anders Walls Confidencen – stipendiater 1981-

Stipendiebelopp: 2 x 100.000 kronor

Mer att läsa