Carmen 1875 synopsis från flera scener

Carmen 1875 synopsis från flera scener Carmen på Kungliga operan - synopsis
91 / 100

Carmen uruppfördes i Paris den 3 mars 1875 på Opéra-Comique men mottogs skeptiskt av publiken. En av anledningarna tros vara den socialrealistiska miljön – något helt nytt inom operakonsten. Den nästan eniga franska kritikerkårens skepsis delades inte av dåtidens giganter, utan Richard Wagner, Johannes Brahms och Pjotr Tjajkovskij var positiva. Filosofen Friedrich Nietzsche skrev beundrande om det nyskapande i verket. Sex år efter uruppförandet framfördes Carmen i 15 städer på tre kontinenter. Dess framgång var uppseendeväckande redan på den tiden.  Bizets verk är än idag en pålitlig kassasuccé. Märkligt nog insåg publiken inte genast verkets genialitet, och Bizet tog uruppförandets fiasko mycket hårt. Det är dock en sentimental legend att besvikelsen skulle ha lett till hans död. Under de följande månaderna arbetade han på ett oratorium och bestämde sig för att arbeta om operan för uppsättningen i Wien, som var planerad till hösten. Bizet drabbades den 3 juni 1875 av hjärtsvikt. Döden inträdde efter några minuter, samtidigt som ridån sänktes efter den 33:e föreställningen av Carmen.

Carmen 1875 synopsis från flera scener

Akt I
Handlingen tilldrar sig i och kring Sevilla.

Vaktstyrkan utanför tobaksfabriken betraktar folklivet i väntan på avlösning. Micaëla frågar frågar efter korpral Don José och får besked av Moralès att komma tillbaka senare.

Efter vaktombytet förhör sig löjtnant Zuniga om Don Josés bakgrund. En klocka förkunnar fabriksarbeterskornas rast och detta lockar männen till platsen. I fokus för allas intresse står zigenerskan Carmen . Den ende som inte uppmärksammar henne är Don José och hans likgiltighet provocerar henne.

Micaela kommer tillbaka och träffar Don José. Hon överlämnar ett brev från hans mor, som vill att han skall komma hem och gifta sig med Micaëla.

Plötsligt utbryter tumult i fabriken och Don José beordras ta reda på vad som har hänt. Carmen har knivskurit en arbetskamrat. Vid förhöret driver hon fräckt med Zuniga som dömer henne till fängelse. Hon lyckas övertala Don José att hjälpa henne att fly och som straff blir han degraderad och arresterad.
Akt II
Någon månad senare roar sig Zuniga och Moralès med Carmen och hennes vänninnor Frasquita och Mercédès på Lillas Pastias krog, där flickorna arbetar. Zuniga försöker förgäves bli ensam med Carmen. Den berömde matadoren Escamillo kommer med ett följe och hyllas av alla. även Escamillo attraheras av Carmen, men hon svarar att för närvarande är hon upptagen på annat håll.

Krogen tjäner egentligen som högkvarter för en smugglarorganisation och då Escamillo, Zuniga och övriga gäster avlägsnat sig dyker Dancaïre och Remendado upp. De är smugglarnas ledare och tillsammans med Carmen, Frasquita och Mercédès planeras nu en stor affär som ska göras upp i Gibraltar. Carmen har hört av Zuniga att Don José släppts ur fängelset. Hon vägrar därför följa med sina kamrater. Dancaire föreslår att hon ska “värva” Don José för deras sak.

Carmen välkomnar Don José men deras kärleksmöte störs snart av taptot från kasernen. När Don José tänker lämna henne blir hon rasande. Don José bedyrar henne sin kärlek och är sånär beredd att desertera för Carmens skull, då Zuniga tränger sig in i rummet. Förblindad av svartsjuka försöker Don José döda sin överordnade, men smugglarna ingriper. För Don José finns nu ingen väg tillbaka.
Akt III
En tid därefter är smugglarligan på väg till Gibraltar. Det står klart att förhållandet mellan Don José och Carmen är mycket ansträngt.

Då man slagit läger börjar Frasquita och Mercédès att spå vaarandra. De glädjer sig åt att framtiden lovar lycka och rikedom. Stämningen mörkar när även Carmen vill utforska sitt öde. Korten avslöjar obarmhärtigt hennes död.

Dancaïre och Remendado samlar sina styrkor och alla ger sig av. Endast Don José stannar för att vakta de varor som man lämnat kvar.

Han tänker på Micaëla och sin mor, som han svikit, då någon hörs närma sig. Det är Escamillo som söker efter den kvinna han förälskat sig i. Då Don José inser att det gäller Carmen tappar han besinningen och anfaller sin rival. Slagsmålet avbryts av de återvändande smugglarna. När Escamillo avlägsnar sig har han förstått att carmen besvarar hans känslor.

Man är åter beredd till uppbrott när Remendado upptäcker Micaëla som gömt sig i mörkret. Hon försöker förmå Don José att lämna Carmen, men han vägrar. Inte förrän Micaëla berättar att modern är döende följer han henne.
Akt IV
Folk samlas utanför arenan för att hylla Escamillo, som gör entré med Carmen vid sin sida. Trots att Frasquita och Mercédès varnar Carmen för Don José som de har sett i folkhavet, stannar hon kvar utanför när publiken går in till tjurfäktningen. Hon vill en gång för alla göra klart för Don José att hon inte älskar honom längre. Efter en bitter uppgörelse dödar Don José sin älskade.

KUNGLIGA OPERAN

AKT 1
Händelserna tilldrar sig i och kring Sevilla.

Vaktstyrkan utanför tobaksfabriken betraktar folklivet i väntan på avlösning. Micaela frågar efter korpral Don José och får besked av Moralés att komma tillbaka senare

Efter vaktombytet förhör sig löjtnant Zuniga om Don Josés bakgrund. En klocka förkunnar fabriksarbeterskornas rast och detta lockar männen till platsen. I fokus för allas intresse står zigenerskan Carmen. Den ende som inte uppmärksammar henne är Don José och hans likgiltighet provocerar henne.

Micaela kommer tillbaka och träffar Don José. Hon överlämnar ett brev från hans mor, som vill att han ska komma hem och gifta sig med Micaela.

Plötsligt utbryter tumult i fabriken och Don José beordras ta reda på vad som har hänt. Carmen har knivskurit en arbetskamrat. Vid förhöret driver hon fräckt med Zuniga som dömer henne till fängelse. Hon lyckas övertala Don José att hjälpa henne att fly och som straff blir han degraderad och arresterad.
AKT 11
Någon månad senare roar sig Zuniga och Moralés med Carmen och hennes väninnor Frasquita och Mercédés på Lillas Pastias krog, där flickorna arbetar. Zuniga försöker förgäves bli ensam med Carmen. Den berömde matadoren Escamillo kommer med ett följe och hyllas av alla. Även Escamillo attraheras av Carmen, men hon svarar att för närvarande är hon upptaget på annat håll.

Krogen tjänar egentligen som högkvarter för en smugglarorganisation och då Escamillo, Zuniga och övriga gäster avlägsnat sig dyker Dancaire och Remendado upp. De är smugglarnas ledare och tillsammans med Carmen, Frasquita och Mercédés planeras nu en stor affär som ska göras upp i Gibraltar. Carmen har hört av Zuniga att Don José släppts ur fängelset. Hon vägrar därför följa med sina kamrater. Dancaire föreslår att hon ska “värva” Don José för deras sak.

Carmen välkomnar Don José men deras kärleksmöte störs snart av taptot från kasernen. När Don José tänker lämna henne blir hon rasande. Don Josè bedyrar henne sin kärlek och är sånär beredd att desertera för Carmens skull, då Zuniga tränger sig in i rummet. Förblindad av svartsjuka försöker Don José döda sin överordnade, men smugglarna ingriper. För Don José finns nu ingen väg tillbaka.
AKT 111
En tid därefter är smugglarligan på väg till Gibraltar. Det står klart att förhållandet mellan Don José och Carmen är mycket ansträngt.

Då man har slagit läger börjar Frasquita och Mercédés att spå varandra. De glädjer sig åt att framtiden lovar lycka och rikedom. Stämningen mörknar när även Carmen vill utforska sitt öde. Korten avslöjar obarmhärtig hennes död.

Dancairë och Remendado samlar sina styrkor och alla ger sig av. Endast Don José stannar för att vakta de varor som man lämnat kvar.

Han tänker på Micaela och sin mor, som han svikit, då någon hörs närma sig. Det är Escamillo som söker efter den kvinna han förälskat sig i. Då Don José inser att det gäller Carmen tappar han besinningen och anfaller sin rival. Slagsmålet avbryts av de återvändande smugglarna. När Escamillo avlägsnar sig har han förstått att Carmen besvarar hans känslor.

Man är åter beredd till uppbrott när Remendado upptäcker Micaela som har gömt sig i mörkret. Hon försöker förmå Don José att lämna Carmen, men han vägrar. Inte förrän Micaela berättar att modern är döende följer han henne.
AKT IV
Folk samlas utanför arenan för att hylla Escamillo, som gör entre med Carmen vid sin sida. Trots att Frasquita och Mércédes varnar Carmen för Don José som de sett i folkhavet, stannar hon kvar utanför när publiken går in till tjurfäktningen. Hon vill en gång för alla göra klart för Don José att hon inte älskar honom längre. Efter en bitter uppgörelse dödar Don José sin älskade.

Ann-Margret Pettersson.

Carmen 1875 synopsis från flera scener

Carmen på Kungliga operan – synopsis

DEN KONGELIGE OPERA

På en kasern i Sevilla letar den unga Micaela efter soldaten Don José.Hans kollega Morales berättar för henne att José ännu inte har anlänt, och hon beslutar sig för att komma tillbaka senare. Löjtnant Zuniga har precis anlänt till Sevilla, och när Don José äntligen dyker upp, frågar Zuniga mycket intresserat om flickorna på stadens tobaksfabrik. Han upptäcker fort att José inte är intresserad av flickorna – bara i den vackra Micaela som kommer från hans egen hemby.

Speciellt en av flickorna från fabriken tilldrar sig allas uppmärksamhet; den fascinerande zigenerskan Carmen. Hon sjunger och provocerar männen – den enda som är helt oberörd är Don José – och självklart kastar Carmen sin blomma till honom. Micaela kommer tillbaka,och Don José försöker att slå alla tankar om Carmen ur huvudet. Det är Micaela, som han älskar, och det är henne som han vill gifta sig med.

Carmen har varit i slagsmål med en annan flicka och har därför blivit arresterad. José får ansvaret för henne, men Carmen vet, vad som skall ske; hon lockar José med ett kärleksmöte. Han låter henne löpa, och blir både degraderad och satt i fängelse.

Carmen underhåller soldaterna på ett lokalt värdshus tillsammans med flickorna Mercedes och Frasquita. Den populära tjurfäktaren Escamillo dyker upp och han blir mycket intresserad av Carmen. Carmens smugglarvänner Dancaire och Remendado försöker att locka med henne påett litet smugglaräventyr, men varken det eller den flotta Escamillo kan fresta Carmen; hon väntar på Don José, som har blivit utsläppt efter en månad i fängelset.

När han har kommit dansar Carmen för honom, och hon hånar honom, när han plötsligt vill gå tillbaka till kasernen för att han hör trumpetsignalen. Han förklarar Carmen sin kärlek, och visar henne den blomman som hon kastade till honom; som har varit hans fasta hållpunkt under tiden i fängelset. I detsamma dyker Zuniga upp för att träffa Carmen. Jose blir rasande av svartsjuka, och han utmanar löjtnanten på duell. Smugglarna avväpnar Zuniga, och José tvingas att slå sig ihop med Carmens vänner och leva som smugglare.

Carmen har fort blivit trött på José, och har satsat sin kärlek på Escamillo istället. I smugglarnas grotta spår zigenarflickorna framtiden, och Micaela dyker upp för att hitta Don José, men han är nu helt besatt av Carmen. Det utspelas en duell mellan José och Escamillo, men Carmen går imellan. Micaela berättar för José att hans mor ligger för döden, och José åker därifrån medetsamma. När han återvänder, är Carmens förhållande med Escamillo officiellt.

Frasquita och Mercedes försöker att varna Carmen; att José är ute efter hämnd. Men Carmen är stolt och hon är inte rädd för att göra upp med sin tidigare älskare. Han är nu fullständigt desperat av kärlek, och försöker allt för att få tillbaka Carmen.

Översättning från danska av Mogens H Andersson

Carmen på Den Kongelige Opera synopsis 2003

Carmen på Det Kongelige Teater Gamle Scene – synopsis

METROPOLITAN OPERA

AKT I
Platsen är ett torg utanför cigarettfabriken i staden Sevilla i Spanien. En grupp soldater fäller kommentarer om folk som går förbi. En förbipasserande är Micaëla, som kommit långväga ifrån för att hitta korpral José. Korpral Moralès berättar för henne att José kommer först till vaktavlösningen. Till sist kommer avlösningen under ledning av löjtnant Zuniga och José får veta att Micaëla söker honom.

När fabriksklockan ljuder samlas männen i Sevilla för att glo på de kvinnliga arbetarna när de tar paus. Männens stora favorit är den romska skönheten Carmen, som sjunger om den fria kärleken som inte låter sig fjättras av konventioner. Den ende som inte tar någon notis om henne är José. Carmen kastar en blomma till honom innan kvinnorna går in i fabriken igen. José plockar upp blomman och gömmer snabbt undan den när Micaëla kommer. Hon har med sig ett brev från Josés mor som bor i ett hus på landet. När han börjar läsa brevet drar sig Micaëla förlägen undan.

José ska just kasta blomman när ett slagsmål bryter ut i fabriken mellan Carmen och en annan flicka. Zuniga skickar José att gripa Carmen, och när hon vägrar svara på frågor beordrar han José att föra henne till häktet. Så fort de blir ensamma får han en invit till ett kärleksmöte på Lillas Pastias värdshus. José blir som förtrollad – han låter henne fly och blir själv arresterad.

AKT II
Carmen underhåller gästerna på värdshuset tillsammans med vännerna Frasquita och Mercédès. Zuniga berättar för Carmen att José har blivit frisläppt efter en månad i arresten.

Tjurfäktaren Escamillo kommer in på värdshuset. Han skryter och flörtar med Carmen, men blir avvisad. När alla gästerna har gått smyger smugglarna Dancaïre och Remendado in för att berätta om sina senaste planer. Frasquita och Mercédès vill gärna vara med på ett hörn, men inte Carmen. Hon är kär och väntar på José. När José så kommer drar sig smugglarna undan.

Carmen gör honom svartsjuk genom att berätta att hon minsann dansat för Zuniga. Sedan börjar hon dansa även för José, men plötsligt avbryts de av en hornsignal från barackerna. José säger att han måste gå, men Carmen retas med honom.

För att bevisa att han älskar henne plockar José fram den blomma som han sparat från deras första möte. Han berättar att doften från blomman hjälpte honom att hålla hoppet vid liv under veckorna i arresten. Men Carmen är inte imponerad – om han verkligen älskade henne borde han väl kunna desertera och leva med henne i bergen? När José vägrar säger hon åt honom att gå.

När Zuniga oväntat kommer in blir José galen av svartsjuka och ger sig på honom. Smugglarna kommer tillbaka lagom i tid för att avväpna Zuniga. Eftersom José har slagit ner en officer har han inget annat val än att ansluta sig till smugglarna.
AKT III
Carmen och José grälar i smugglarnas gömställe i bergen. Hennes känslor har svalnat och hon ber honom flytta hem till sin mor. Under tiden spår Frasquita och Mercédès i kort. För egen del ser de kärlek och pengar, men i korten för Carmen finns bara död – för både henne och José… Micaëla dyker upp. Trots sin fruktan för både bergen och kvinnan som förvridit huvudet på José har hon spårat honom ända dit.

Plötsligt hörs ett skott och hon tar skydd. Det är José som har avfyrat ett varningsskott mot en inkräktare, men det är bara tjurfäktaren Escamillo. Han letar efter Carmen, vilket leder till slagsmål mellan de bägge rivalerna.

Smugglarna särar på dem och Escamillo bjuder in alla till sin nästa tjurfäktning, i synnerhet då Carmen. När han har gått kommer Micaëla fram och ber José att följa med hem eftersom hans mor ligger på dödsbädden. Innan han går säger han till Carmen att hon inte sett det sista av honom.
AKT IV
Platsen är Sevilla. Tjurfäktarna tågar till arenan under folkets jubel. Carmen kommer till arenan på Escamillos arm. Frasquita och Mercédès råder henne att vara försiktig eftersom José också är där, men Carmen är inte rädd. Hon dröjer sig kvar utanför arenan medan de andra går in. José kommer fram och ber Carmen stryka ett streck över det som varit och börja ett nytt liv med honom. Kyligt säger hon att deras förhållande är över: hon är född fri och tänker också dö fri.

Inne på arenan hörs samtidigt publiken jubla åt Escamillo. José försöker förtvivlat övertala Carmen, men hon tar av sig hans ring och slänger dem på marken. När hon börjar gå mot arenan hugger José ihjäl henne med en kniv.

Carmen 1875 synopsis från flera scener 1
NORRLANDSOPERAN I UMEÅ

Oftast utmålas Carmen ensidigt som en vamp som bara finns till för att behaga männen omkring henne. Det är hög tid att visa upp fler sidor av Carmen, säger regissören Helena Röhr som just nu är mitt inne i det intensiva repetitionsarbetet på NorrlandsOperan.

Handlingen tilldrar sig i och kring Ålidhem i Umeå

Historien om den hetlevrade och karismatiska huvudpersonen med massiva kärleksproblem har berättats otaliga gånger på operahus världen över. I originalet är hon en romsk cigarettfabriksarbeterska i 1820-talets Spanien.

I denna version bor Carmen i stället på Ålidhem i Umeå. Och bortsett från att hon är Carmen, är hon lite som vem som helst – någon som vi, fortfarande här och nu, kan spegla oss i.

För vem har inte drabbats av olycklig kärlek och inre känsloorkaner? Och vem har inte någon gång känt att livet inte blivit riktigt som man hade tänkt sig?

Opera förknippas ofta med ett högt stiliserat uttryck förankrat i det förflutna.Kärnan i berättelserna är däremot tidlösa. Jag tycker att det är viktigt att göra dessa historier så relevanta och begripliga som möjligt för dagens publik.

Nu sätter vi upp Carmen på NorrlandsOperan. Jag hoppas att vi genom att lämna Sevilla på 1820-talet och istället förlägga historien till dagens Umeå ska blottlägga konflikterna på ett sätt som än djupare berör vår samtidspublik.

När jag valde att sätta upp att sätta upp Georges Bizets klassiska operamästerverk Carmen var jag inte intresserad av en traditionell Carmen där Bizets koloniala syn på den mörka kvinnan återigen får blomma ut. Jag har istället bett regissören att  fundera över att undersöka en postkolonial kritisk hållning till Bizets opera, eventuellt med omvänt etniskt perspektiv.

Styrkan i operan Carmen är enligt min mening att den  inte levererar en moralkaka. Karaktärernas personlighet  leder handlingen framåt, i stället för att handlingen förändrar personerna.  Carmens passion i samspel med Don Josés obetänksamma beteende, Michaelas fromhet och Escamillos virilitet blir materialet som skapar detta drama.

Ur Ledaren i Tidningen Ålidhem signerad Kjell Englund, operachef

Carmen 1875 synopsis från flera scener 2

MALMÖ OPERA
AKT I
Utanför en cigarettfabrik söker Micaela efter sin fästman soldaten Don José. Korpral Morales och de vakthavande soldaterna utsätter henne för grova flirtförsök och hon flyr, Bland de avlösande soldaterna anförda av löjtnant Zuniga finns José. Cigarettflickorna kommer ut, bland dem den vackra temperamentsfyllda Carmen. Hon kastar en blomma vid Josés fötter och väljer honom därmed till älskare.

José dagdrömmer om Carmen när Micaela kommer med ett brev från hans mor. Inne i fabriken har Carmen attackerat en kvinna och José får i uppdrag att arrestera henne. Carmen förför honom och låter henne fly. Zuniga sätter José i fängelse.
AKT II
En månad senare hänger Carmen och hennes vänner Mercedes och Frasquita på Lillas Pastias bar. Toreadoren Escamillo bjuds in på en drink. Han lägger märke till Carmen. Pastia stänger baren. Zuniga vill träffa Carmen för ett nattligt möte. Smugglarna Dancairo och Remendado kommer efter stängningsdags och vill ha kvinnornas hjälp med en smuggelaffär. Carmen vill inte följa med. Hon är kär och ska träffa José som just kommit ut ur fängelset.

Carmen dansar för José och han bekänner sin kärlek för henne. Han borde nu gå till kasernen. Carmen menar att om han älskar henne följer han henne till till bergen, Jose vill inte desertera och ska just gå när Zuniga anländer. Efter att ha dragit vapen mot sin överordnade har José inget annat val än att följa med Carmen och smugglarna.
AKT III
José är nu en av smugglarna och Carmen har tröttnat på honom. Mercedes och Frasquita spår sig pengar och kärlek. Carmen drar dödskortet. Kvinnorna går iväg för att avleda tullvakternas uppmärksamhet. Den svartsjuke José får stanna kvar och vakta lägret. Escamillo, som Carmen nu är förälskad i, anländer. José attackerar honom med en kniv. Knivduellen avvärjs.

Escamillo bjuder in alla till tjurfäktning. Micaela som kommit till bergen bönfaller José att komma hem till sin f döende mor. Innan han går varnar han Carmen för konsekvenserna om hon inte lyder honom.
AKT IV
Tjurfäktningsarenan är full av människor. Carmen och Escamillo är tillsammans. Carmen varnas om att José ska döda henne. Hon lyssnar inte, hon är inte rädd för honom. José kommer, han vill börja om med deras förhållande. Carmen kastar hans ring på marken. Hon talar om för honom att hon tänker vara med Escamillo till sin död. I arenan jublar folket åt toreadoren.

Carmen vill gå ifrån José. Han tar tag i henne och stictker kniven i hennes hjärta. I samma stund som Escamillo hyllas inne på arenan dör Carmen.

Carmen på Malmö Opera - synopsis

Carmen på Malmö Opera – synopsis

DEN NORSKE OPERA
FØRSTE AKT
Don José har drept en mann etter et kortspill og flyktet sørover for å slutte seg til hæren. Hans mor har sent Micaëla, ekskjæresten hans, for å levere et tilgivelsesbrev.
Soldater marsjerer på torget. Micaëla kommer og ser etter Don José. Moralès forteller henne at Don José er på neste vakt. Han prøver å overtale henne til å vente sammen med dem, men Micaëla bestemmer seg for å komme tilbake senere. En flokk gatebarn ankommer, fulgt av vaktskiftet, som ledes av Zuniga.

Torget fylles av soldater og kvinner fra fabrikken. Carmen tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Før hun går tilbake til fabrikken, kaster hun en blomst til Don José, som plukker den opp da alle de andre har gått.

Micaëla kommer tilbake og overbringer hilsener fra Josés mor. Plutselig blir det rabalder i fabrikken, og en rekke kvinner kommer løpende ut. De anklager Carmen for å ha trukket kniv under en krangel med en annen jente. Carmen nekter å svare på Zunigas spørsmål, og han bestemmer seg for å sende henne i fengsel. Mens Zuniga skriver arrestordren, forfører Carmen Don José, som lar henne rømme.
ANDRE AKT
Hos Lillas Pastias, to måneder senere
Carmen og venninnene hennes, Frasquita og Mercédès, underholder Zuniga og Moralès. En gruppe soldater ankommer sammen med den populære tyrefekteren Escamillo. Han blir umiddelbart tiltrukket av Carmen.

Carmen, Frasquita og Mercédès blir alene med Dancairo og Remendado, som har en plan de trenger jentenes hjelp til å utføre. Frasquita og Mercédès er villige, men Carmen sier hun ikke kan bli med fordi hun har blitt forelsket i Don José og venter på ham.

Don Josés stemme høres i det fjerne. Han erklærer sin kjærlighet for Carmen, som danser for ham. Da innkallingen høres fra kasernen, slites Don José mellom  militærplikten og følelsene sine for Carmen. Zuniga kommer tilbake i samme øyeblikk som Don José bestemmer seg for å dra. Don José blir svært sjalu og begynner å slåss med sin overordnede. Carmens kompanjonger kommer tilbake og tar seg av Zuniga. Don José innser at hans militærkarriere er over, og at han ikke har noe annet valg enn å slutte seg til dem.
TREDJE AKT
Flere måneder senere
Om natten kommer smuglere til grensen. Kjærligheten mellom Carmen og Don José er over: Hun har blitt lei av ham, og selv om han fortsatt er besatt av henne, er han anspent og uforutsigbar. Frasquita og Mercédès vil spå fremtiden med en kortstokk, men kortene Carmen trekker, spår bare hennes død.

Micaëla kommer til den nå forlatte leiren, på jakt etter Don José. Hun gjemmer seg idet Don José og Escamillo dukker opp. Escamillo forteller at han har truffet en kvinne som heter Carmen, og full av sjaluse utfordrer Don José ham til slåsskamp. Carmen og smuglerne kommer tilbake og stanser dem, og Escamillo inviterer alle sammen til sin neste tyrefekting.

Micaëla blir oppdaget. Hun bønnfaller Don José om å dra tilbake til hans døende mor.
FJERDE AKT
Utenfor tyrefektningsarenaen
En folkemengde har samlet seg for å overvære Escamillos tyrefekting. Toreroene ankommer arenaen til entusiastisk applaus; Carmen er sammen med Escamillo. Etter at Escamillo har entret arenaen, møter Carmen Don José, og han dreper henne.

Carmen 1875 synopsis från flera scener 3

Frasquita-KARI-ULFSNES-KLEIVEN; Carmen-KATARINA-BRADIC; Mercédès-MAIJA-SKILLE; Don-José-HENRIK-ENGELSVIKEN;

SKÅNSKA OPERAN
Till ett torg i Sevilla kommer den unga Mikaela och frågar efter Don José. Vakten förklarar att han ingår nästa vaktpatrull och hon drar sig tillbaka. Då kommer, till vakternas förtjusning, flickorna från cigarettfabriken för att ta rast. Carmen är den mest populära, men hon visar dem endast ett svalt intresse. Hennes passion är tangon och medan hon håller en lektion förklarar hon sin syn på livet och kärleken.

Den enda som inte visar något intresse för Carmen är Don José, och det retar Carmen till den grad att hon kastar en blomma på honom och går sedan in i fabriken igen. Don José tar upp rosen men gömmer undan den när Michaela kommer tillbaka och ger honom ett brev och en kyss från hans mor.

Plötsligt hörs vilda skrik inne från fabriken. Det visar sig att Carmen har råkat i slagsmål med en annan flicka. Löjtnant Zuniga försöker förhöra Carmen men hon nynnar bara på en sång, och då beordrar han Don José att arrestera henne. Då de är ensamma under ett ögonblick lovar Carmen Don José att älska honom om han låter henne slippa undan. Han har blivit räddningslöst förälskad och hjälper henne att rymma.

På Lillas Pastias krog utanför Sevilla väntar Carmen på Don José, som har suttit i arrest för sin medverkan hennes flykt. Den berömda toreadoren Escamilio dyker upp och skildrar sina bragder på tjurfäktningsarenan medan Carmen hänryckt lyssnar Då gästerna har lämnat krogen ber smugglarna Carmen om hjälp samma kväll, men hon säger nej eftersom hon väntar besök av Don José.

Medan hon dansar för honom ljuder taptot som kallar honom tillbaka till kasernen.  Trots att Don José förklarar henne sin kärlek hånar Carmen honom för hans pliktkänsla, och då löjtnant  Zuniga kommer in igen och vill uppvakta Carmen råkar de båda männen i slagsmål. Smugglarna hjälper Don José som nu inte ser någon annan utväg än att sluta sig till dem.

Akt II

Vi befinner oss i smugglarnas lokal på landet. Carmen har tröttnat på Don José och hans eviga svartsjuka och söker råd i korten, men hur hon än lägger dem visar de hela tiden döden. Flickorna i ligan skall avleda tullarnas uppmärksamhet från smugglarvägen  och medan Don José står vakt närmar sig Michaela för att hämta hem honom till byn. Escamilio som har letat sig dit möter Don José och förklarar rent ut att han har kommit för Carmens skull.

Don José blir rasande och utmanar honom på duell. Carmen skiljer dem åt och Escamilio inbjuder alla smugglarna till sin nästa tjurfäktning i Sevilla. Smugglarna upptäcker Michaela, som berättar att hon har kommit för att hämta Don José därför att hans mor ligger för döden. Carmen uppmanar honom att gå men han svär att komma tillbaka.

Utanför tjurfäktningsarenan i Sevilla. Carmen kommer dit tillsammans med Escamilio och sina väninnor De andra tjejerna ser att Don José är i närheten, och varnar Carmen. Hon säger sig inte vara rädd och stannar för att möta honom. Han försöker förgäves påminna henne om deras kärlek men hon förklarar att hon nu älskar Escamilio. Han sticker sin dolk henne och erkänner för de tillskyndande vakterna att han har dödat henne medan hurraropen visar att Escamilio har triumferat.

Carmen Skånska Operan på turné 2015

Foto: Håkan Röjder

UPPHOVSPERSONER

Musik: Georges Bizet
Text: Henri Meilhac och Ludovic Halevy efter Prosper Merimée novell

Premiär

Premiär på den 3 mars 1875 på Opera-Comique i Paris. Sett föreställningen: 4.11.2003 Kungliga Operan Stockholm

Libretto

Mer att läsa